Politica de confidențialitate a site-ului

 

Prin prezenta politică de confidențialitate NAZARETH IMPEX PRODCOM S.R.L. (denumită în continuare Societatea) se angajează să protejeze confidențialitatea datelor personale ale utilizatorii website-ului www.nazarethpieseauto.ro.

 

Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu procesarea datelor dumneavoastră personale așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

 

Prezenta Politica de Confidenţialitate face parte integrantă din setul de proceduri și reguli pe care Societatea le-a implementat în vederea conformării la cerințele Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Prin accesarea si navigarea pe site-ului nostru înseamnă inclusiv faptul că aţi luat la cunoştinţă de conţinutul Politicii de Confidenţialitate, consimţind în acelaşi timp, asupra prelucrării datelor cu caracter personal cu specificaţiile precizate mai jos.

 

Societatea va putea modifica această politică de confidențialitate atunci când este necesar. În cazul introducerii unor modificări, acestea vor fi actualizate prin intermediul paginii web, astfel încât să puteți lua la cunoștință efectiv de noile condiții privind confidențialitatea. În cazul în care continuați să utilizați funcționalitățile puse la dispoziție de către NAZARETH IMPEX PRODCOM S.R.L., prin accesarea site-ului web, se va presupune că sunteți de acord cu acestea, cu excepția cazurilor în care este necesar consimțământul dumneavoastră expres.

 

 

A. Cine suntem?

 

Website-ul https://www.nazarethpieseauto.ro (denumit în continuare site-ul) aparține și este administrat de către societatea NAZARETH IMPEX PRODCOM S.R.L.

 

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J31/514/1993

CUI: RO4492984

Adresa sediului social: mun. Zalău, bld. Mihai viteazul, bl.D-4, sc.D, jud. Sălaj,

E-mail: comenzi@nazareth.ro

Tel./Fax: 0758 088 900

 

 

B. Ce sunt datele cu caracter personal?

"Datele personale" sunt reprezentate de orice informație prin care puteți fi identificat/ă. Acestea includ date precum numele și prenumele, numărul de telefon, e-mail-ul, adresa poștală, numele de utilizator, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, preferințele personale și obiceiurile de navigare, conținutul generat, adresa IP a computerului dumneavoastră, adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră, precum și informațiile din modulele cookie, așa cum sunt reglementate prin Regulamentul General de Protecția Datelor care are ca scop de a protecția tuturor cetățenilor UE cu privire la confidențialitatea și încălcarea datelor.

 

 

C. Care este domeniul de aplicare al prezentei politici de confidențialitate?

Prezenta politică de confidențialitate se aplică informațiilor dumneavoastră cu caracter personal colectate sau prelucrate prin intermediul site-urilor web, al aplicațiilor mobile și al altor servicii și produse cu care luați contact și care aparțin NAZARETH IMPEX PRODCOM S.R.L.. Prezenta politică de confidențialitate nu se aplică site-urilor web ale altor entități, aplicațiilor mobile și altor servicii și produse care nu afișează sau includ o legătură către această politică de confidențialitate sau care dispun de propria politică de confidențialitate.

Datele cu caracter personal furnizate de utilizatorii site-ului web pot fi prelucrate de către Societate în funcție de tipul de date furnizate de utilizator, precum și de interacțiunile dintre utilizator și Societate prin intermediul paginii web.

 

D. Ce date prelucrăm și din ce surse provin acestea?

Datele pe care Societatea le poate prelucra ca urmare a interacțiunii cu utilizatorul prin intermediul site-ului nostru web provin din următoarele surse:

ü  La utilizarea website-ului www.nazarethpieseauto.ro, prelucrăm în mod automat următoarele date: adresa IP a dispozitivului utilizat de dvs; tipul de browser de internet utilizat; sistemul de operare utilizat; numărul de vizite și durata medie petrecută pe website; ora și data accesării website-ului; activitățile dvs. pe website (inclusiv paginile vizionate); Utilizăm aceste date pentru a monitoriza gradul de atracție a paginilor noastre de internet și pentru a le îmbunătăți performanța și conținutul;

ü  La crearea contului și/sau plasarea comenzii pe website-ul www.nazarethpieseauto.ro, colectăm următoarele date: nume și prenume; adresa de e-mail; număr de telefon; adresa de facturare; adresa de livrare; metoda de plată aleasă;

ü  La vizitarea website-ului nostru colectăm și stocăm informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform politicii de cookie cuprinsă în secțiunea „Termeni și condiții”.

ü  La contactarea societății prin intermediul secțiunii ”Contact”, prelucrăm în mod automat Datele furnizate de utilizator, cum ar fi:

-       Date de identificare și de contact, respectiv nume și prenume, adresă de e-mail, adresă poștală sau adresă de domiciliu, număr de telefon;

-       Alte tipuri de date: produse favorite, interese, feedback oferit în calitate de consumator, respectiv informații pe care ni le furnizați despre experiența dumneavoastră în utilizarea produselor și serviciilor (de exemplu, comentarii și sugestii, testimoniale sau alte informații legate de produsele prezentate pe site, conținut generat de consumator, respectiv orice conținut (de exemplu, fotografii, imagini video) pe care îl creați și îl distribuiți prin intermediul datelor noastre de contact.

 

Exclusiv, în cazul în care utilizatorul paginii noastre web oferă alte tipuri de date în interacțiunile cu Societatea, aceste date vor fi prelucrate de către Societate numai dacă prelucrarea lor este necesară pentru atingerea scopului urmărit. În caz contrar, datele vor fi distruse fără să fi fost salvate anterior de către noi.

 

E. Temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră

Societatea prelucrează datele cu caracter personal furnizate de utilizatorii paginii sale web în conformitate cu următoarele temeiuri juridice, în funcție de tipul de date furnizate de utilizator, precum și de interacțiunile dintre utilizator și Societate: 

ü  Obligații contractuale – prelucrarea datelor este necesară în vederea perfectării sau executării contractului dintre noi, pentru ca Societatea să își onoreze comenzile plasate de dvs., pentru a îndeplinii obligațiile legate de procesarea și livrarea produselor către dumneavoastră în condițiile agreate.

ü  Consimțământ – în anumite situații datele cu caracter personal pot fi prelucrate și colectate doar în baza consimțământului dumneavoastră, pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cum ar fi pentru asigurarea comunicării dintre Societate și dumneavoastră, prin canalele de comunicare la care ați consimțit (i.e. e-mail, notificări), consimțământul pentru folosirea cookie-urilor care monitorizează comportamentul dumneavoastră pe website.

ü  Obligații legale – în anumite situații colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Societății, de exemplu protecția împotriva activităților infracționale/fraudei, pentru îndeplinirea obligațiilor în materia fiscal s.a.

ü  Interes legitim – prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate fi necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o parte terță. În orice caz, întotdeauna vor avea prevalență interesele sau drepturile și libertățile dvs. fundamentale, care necesită protejarea datelor cu caracter personal.

 

F. Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor constă în:

ü  oferirea posibilității vizitatorilor de a accesa website-ul www.nazarethpieseauto.ro, în vederea consultării conținutul acestuia și analizării produselor puse la dispoziție de Societate;

ü  îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate față de dumneavostră, respectiv pentru prelucrarea și livrarea comenzilor plasate pe website.

ü  crearea și administarea contului dvs. pe www.nazarethpieseauto.ro.

ü  informarea dvs. despre situația contului pe www.nazarethpieseauto.ro.

ü  informarea dvs. despre evoluția și statutus comenzilor plasate pe www.nazarethpieseauto.ro.

ü  promovarea produselor www.nazarethpieseauto.ro.

ü  realizarea cercetării de piață și analiza comportamentului clienților noștri;

ü  îmbunătățirea produselor și serviciilor aferente website-ului www.nazarethpieseauto.ro.

ü  realizarea serviciilor de marketing, pentru oferirea vizitatorilor și/sau utilizatorilor website-ului acces la Newsletter-ul nostru;

ü  asigurarea implementării și menținerea măsurilor de securitatea a afacerii/a website-ului www.nazarethpieseauto.ro și a vizitatorilor/utilizatorilor acestuia;

ü  comunicarea/notificarea organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public atunci când legea o impune;

ü  conformarea cu obligațiile legale specifice pentru protecția împotriva fraudei, spălării banilor și terorismului.

 

 

G. Ce trebuie să garantați atunci când furnizați date cu caracter personal?

Utilizatorul garantează că datele furnizate sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea rezulta ca urmare a încălcării acestei obligații.

În cazul în care utilizatorul furnizează date care aparțin unei terțe părți, acesta garantează că a informat respectiva terță parte cu privire la toate aspectele cuprinse în prezenta politică de confidențialitate și că a obținut consimțământul de a ne furniza datele acesteia în scopul prelucrării în cauză. Toate acestea trebuie să aibă loc înainte de furnizarea datelor unei terțe părți prin intermediul Site-ului nostru web.

Societatea vă informează că pentru a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, în orice mod, prin intermediul Site-ului nostru, trebuie să aveți peste 16 ani. Utilizatorul care furnizează date către Societate prin intermediul acestui Site declară și garantează că are peste 16 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă, fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

 

H. Măsuri pentru protejarea datelor cu caracter personal

Ca răspuns la preocuparea noastră de a garanta securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră, au fost adoptate nivelurile de securitate necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și au fost instalate mijloacele tehnice disponibile pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul site-ului web. În orice caz, trebuie să țineți cont de faptul că măsurile de securitate pe internet nu sunt infailibile.

 

Dintre măsurile de securitate implementate indicăm următoarele:

-         Datele dvs. sunt stocate pe servere securizate, accesul la baza de date se realizează doar în baza unui user și parolă atribuite angajaților Societății;

-         Salariații Societății se obligă să folosească datele cu caracter personal la care au acces exclusiv pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu;

-         Datele cu caracter personal sunt accesate doar de pe echipamentele societății;

-         Datele cu caracter personal sunt printate în format fizic doar de pe echimentele societății;

-         Toți utilizatorii se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal la care au acces;

-         La interval de 30 (treizeci) de zile se face backup la baza de date a Societății;

-         În cazul plăților on-line cu cardul bancar dvs. furnizați informații despre cardul dumneavoastră, prin completarea formularului în pagina securizată a procesatorului de plăți. Plățile cu cardul de credit/debit emise sub sigla Visa și/sau MasterCard (Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro) se efectuează prin intermediul sistemului „3-D Secure” elaborat de organizațiile care asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate precum cele realizate la bancomat sau în mediul fizic/la comerciant; „3-D Secure" asigură că nici o informație legată de cardul dumneavoastră nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plăți, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard.

 

I. Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

Vă informăm că aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc.

În mod similar, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

 

ü  De a accesa datele dumneavoastră: Aveți dreptul de a vă accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate.

ü  De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a rectifica datele cu caracter personal pe care le considerați inexacte și care vă privesc, și care sunt supuse prelucrării de către Societate, precum și dreptul de a solicita ștergerea datelor atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate.

ü  De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care vă informăm că vom păstra datele în legătură cu care ați solicitat restricționarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.

ü  La portabilitatea datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea să fie transmise de Societate către alt operator.

ü  De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care trebuie să continuăm să facem acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.

ü  De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.

ü  De a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

ü  De asemenea, vă reamintim că aveți dreptul de a retrage orice consimțământ pe care l-ați furnizat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Societatea vă informează că vă puteți exercita drepturile asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal prin oricare dintre următoarele canale:

 

ü  Printr-o scrisoare adresată NAZARETH IMPEX PRODCOM S.R.L. cu sediu ales pentru comunicări și corespondență în mun. Zalău, bld. Mihai viteazul, bl.D-4, sc.D, jud. Sălaj. Vă rugăm ca aceasta să includă mențiunea „Protecția datelor”.

ü  Printr-o solicitare adresată NAZARETH IMPEX PRODCOM S.R.L. la adresa de e-mail comenzi@nazareth.ro.

 

În ambele cazuri, Societatea are dreptul, în condițiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci când are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante.

 

Societatea va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen se poate prelungi cu încă două luni dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

 

Societatea vă informează că puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajăm să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră Societății, pentru a fi soluționată în mod amiabil.

 

 

Autoritatea de supraveghere:

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod poștal 010336

București, România

Tel:  +40.318.059.211 ; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

www.dataprotection.ro

 

 

J. Gestionarea și tratarea cererilor și solicitărilor provenite de la utilizatori

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor care contactează Societatea prin intermediul oricăruia dintre canalele de contact puse la dispoziție prin intermediul Site-ului web vor fi prelucrate în scopul menținerii contactului între părți, al gestionării utilizatorilor Site-ului web, al furnizării de servicii de asistență pentru clienți sau utilizatori și al gestionării și soluționării unor astfel de cereri și solicitări.

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre. Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus doar pe baza consimțământului dumneavoastră, având de asemenea în vedere și interesul nostru legitim de a ne ajuta să înțelegem nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile noastre. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizați sau nu datele cu caracter personal (precum nume și prenume, e-mail, număr de telefon sau alte asemenea).

 

K. Destinatarii datelor dumneavoastră

Datele colectate de către Societate prin intermediul acestei pagini web vor putea fi comunicate următorilor destinatari din Romania, în funcție de temeiul legal al comunicării și numai în cazul în care este necesar:

ü  Colaboratorilor noștri pentru furnizarea serviilor contractate, cum ar fi, cu titlu de exemplu, societăți de curierat, societăți care oferă servicii de marketing și publicitate/servicii de plată.

ü  Autorităților sau instituțiilor publice (de exemplu, în cazul în care comunicarea este necesară pentru gestionarea reclamațiilor, pentru îndeplinirea obligațiilor legale și fiscale sau atunci când Societatea este obligată în virtutea unei prevederi legale să furnizeze informații autorităților sau instituțiilor având competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății ori instanțelor de judecată, pentru protejarea drepturilor și activelor Societății),

ü  Societăților care oferă servicii de găzduire a platformelor Societății și societăților care asigură întreținere tehnică a website-ului,

ü  Auditorilor financiari sau juridici, eventualilor terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

 

În ceea ce privește celelalte scopuri ale prelucrării datelor detaliate în prezenta politică de confidențialitate, Societatea îi informează pe utilizatori că aceste scopuri nu implică comunicarea datelor acestora de către Societate către părți terțe.

 

L. Timpul de păstrare al datelor dumneavoastră

Societatea va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp este necesar pentru prestarea serviciului solicitat și/sau pentru atingerea scopului propus al prelucrării.

Ulterior, datele dumneavoastră vor fi șterse.