Soluționarea alternativă a litigiilor

Prin prezenta, vă informăm că, în calitate de consumator, aveți opțiunea de a contacta o entitate SAL locală pentru soluționarea unui litigiu pe care nu ați reușit să-l soluționați direct cu NAZARETH IMPEX PRODCOM SRL.

Ce este SAL?


Pentru evitarea unor proceduri judiciare costisitoare și de durată, conform legii[1], SAL este o procedură de soluționare extrajudiciară a litigiilor naționale și transfrontaliere privind obligațiile contractuale rezultate din contracte de vânzări sau de prestări servicii între un comerciant cu sediul în Uniunea Europeană și un consumator, prin intervenția unei entități SAL care propune sau impune o soluție sau reunește părțile cu scopul de a facilita o soluție amiabilă.

Entitățile SAL sunt entități extrajudiciare. O entitate SAL este o parte neutră (de exemplu, un reconciliator, mediator, arbitru, ombudsman sau o cameră de recurs) de care se va folosi NAZARETH IMPEX PRODCOM SRL pentru a soluționa litigii, dacă consumatorul decide să folosească mecanismul SAL. Procesul SAL presupune costuri reduse, o procedură simplă și rapidă, fiind prin urmare benefic atât pentru consumatori, cât și pentru comercianți, care pot să evite costurile judiciare și procesele îndelungate.

Cum depun o reclamație prin intermediul procesului SAL?
Dacă doriți să depuneți o reclamație, contactați entitatea SAL națională de mai jos. Această entitate SAL va putea să vă ofere răspunsuri la orice nelămuriri legate de proces.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, Bucureşti, 011865, România

Tel: 021.307.67.69

Fax: 021.314.34.62
E-mail: dsal@anpc.ro

Adresă web: https://anpc.ro/articol/935/ce-inseamna-sal

Direcția de soluționare alternativă a litigiilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă.[1] Cadrul legal :

  • Ordonanţa nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările și completările ulterioare;
  • Directiva nr. 2013/11/UE privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum);
  • Regulamentul nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului ("Regulamentul privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului"), cu modificările ulterioare, în vigoare de la 09 decembrie 2004 până la 16 ianuarie 2020, fiind abrogat şi înlocuit prin Regulamentul nr. 2394/2017;
  • Regulamentul nr. 2394/2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, cu modificările ulterioare.


* Această entitate SAL este înscrisă în registrul național de entități SAL care respectă cerințele obligatorii de calitate stabilite prin Directiva SAL (Directiva 2013/11/EU privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum) http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Cum se solutionează litigiul?

In vederea solutionarii litigiului, Directia SAL deruleaza mecanismul de propunere a unei solutii partilor, mecanism conform caruia, in cazul in care doar una dintre parti accepta solutia propusa, rezultatul procedurii nu este obligatoriu. In cazul in care comerciantul nu accepta solutia propusa, Directia SAL informeaza consumatorul, prin incheiere, despre caile de atac administrative, respectiv judiciare la care poate recurge pentru solutionarea litigiului.


Care sunt conditiile în care se poate accesa procedura SAL? 

ü  Diferendul nu a putut fi solutionat in mod direct cu comerciantul;

ü  Reclamatia nu a mai fost analizata anterior de catre o alta entitate SAL sau de catre o instanta de judecata, si nici inaintata unei alte autoritati publice;

ü  Reclamatia este formulata in termen de 1 an de la data la care aceasta a fost prezentata comerciantului sau de la data savarsirii faptei care a dat nastere litigiului;

ü  Instrumentarea litigiului nu afecteaza in mod grav functionarea eficienta a entitatii SAL;

ü  Litigiul nu este promovat cu rea credinta si nu este ofensator;

ü  Litigiul este de competenta entitatii SAL sesizate.

Soluționarea online a litigiilor

În vederea soluționării litigiilor care ar putea apărea între consumatori și comercianții din UE sau din Norvegia, Islanda și Liechtenstein, legate de produse și servicii achiziționate de pe Internet, Comisia Europeană a pus la dispoziție o platformă on-line de soluționare a acestora, fără apelarea la concursul instanței de judecată.

 

Platforma SOL nu este asociata niciunui comerciant. O puteti folosi pentru a aduce reclamatia dumneavoastră in fata unei entitati autorizate de solutionare a litigiilor.


Entitatile de solutionare a litigiilor sunt organizatii sau persoane impartiale care ii ajuta pe consumatori si comercianti sa ajunga la o intelegere pe cai extrajudiciare. De obicei, o astfel de procedura este mai rapida si mai ieftina decat una judiciara.


Platforma SOL este usor de folosit, ghidandu-i pe utilizatori pas cu pas. Ea furnizeaza traduceri in toate limbile oficiale ale UE si prevede termene limita pentru solutionarea reclamatiilor.


Datorita Platformei SOL, consumatorii pot obtine solutii echitabile fie gratuit, fie cu cheltuieli foarte mici, iar comerciantii pot evita proceduri judiciare costisitoare si pot pastra relatii bune cu clientii.


Platforma de solutionare online a litigiilor (SOL) pune la dispozitia consumatorilor si a comerciantilor o modalitate de a rezolva litigii legate de cumparaturi efectuate pe Onternet atat din propria tara, cat si din strainatate. Mai exact, litigiile sunt inaintate unor organisme de solutionare alternativa a litigiilor (entitati SAL) inregistrate pe platforma. Acestea sunt selectate de statele membre dupa anumite criterii de calitate si comunicate apoi Comisiei.

 

Mai multe despre platforma SOL gasiti aici:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO.